ỨNG DỤNG CHO ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG

Ứng dụng chính cho điều hòa di động - Spot cooler

1. Ứng dụng làm mát cho công nhân đứng máy CNC - Using for Worker 

Spot cooler HSC-1370, HSC-2500, HSC-3500 là dòng điều hòa di động có lưu lượng gió mạnh nhất so với các hãng khác ở cùng phân khúc, do vậy có thể giúp công nhân có cảm giác mát hơn, và gió được thổi xa hơn..


Do lưu lượng gió mạnh nên có thể chia Điều hòa di động HSC-2500 thành 4 vị trí để tiết kiệm hơn chi phí

2. Điều hòa di động - Máy lạnh di động được ứng dụng làm mát cho công nhân đứng máy đúc - máy nhiệt luyện ( và các khu vực có nhiệt độ môi trường cao )


 

3. Ứng dụng làm mát kiểu ống chia gió ra các vị trí trên dây truyền sản xuất

4. Điều hòa di động - Máy lạnh di động được ứng dụng làm nguội nhanh cho sản phẩm, khuôn mẫu, máy

 

5. Ứng dụng làm mát cho các vị trí đặc biệt ( Hàn, Mạ...)

6. Ứng dụng làm mát cho công nhân lắp ráp

7. Ứng dụng làm mát cho buồng chuyên biệt, chuyên dụng..( Phòng hóa chất, phòng nhiều bụi....)

 

8. Ứng dụng làm mát cho không gian mở, lưu động...

9. Ứng dụng làm mát các khu vực sửa chữa ô tô, máy bay, tàu thủy....


 VIDEO GIỚI THIỆU VỀ ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG AIRREX

 

 

Điều hòa di dộng dùng cho nhà xưởng

Điều hòa di động dùng cho nhà hàng, nhà bếp

Máy lạnh di động dung cho nhà hàng

Máy lạnh di động dung cho nhà ăn

Máy lạnh di động dung cho quán café

Điều hòa di động dung cho quán cà phê

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi